Black & White

Model - ivory Louise

DGN Group Shoot - Dec. 2008

Model - Lyndsay

Private Shoot - Jan. 2010

Model - Lyndsay

Private Shoot - Jan. 2010

Model - Marci

Private Shoot - Feb. 2010

Model - Alexa

Private Shoot - Jan. 2012

Model - Alexa

Private Shoot - Jan. 2012

Model - Paula

Home Group Shoot - March 2012

Model - Natalie

MCPW 2 Shoot - August 2012

Model - Natalie

MCPW 2 Shoot - August 2012

Model - FarriL

DEAC 13 Group Shoot - Feb. 2013

Model - Mika

DEAC 13 Group Shoot - Feb. 2013

Model - Mika

DEAC 13 Group Shoot - Feb. 2013

Model - Chloe

Collingwood Art Center Group Shoot - July 2013

Model - Krissy

Private Shoot, Tank Girl Theme - Sept. 2013

Model - Krissy

Private Shoot, Tank Girl Theme - Sept. 2013

Model - Kayleigh

Private Shoot - Sept. 2013

Model - Gracee

Private Shoot - Nov. 2013

Model - Gracee

Private Shoot - Nov. 2013

Model - Alissa

Private Shoot, Cemetery - March 2015

Model - Alissa

Private Shoot, Cemetery - March 2015

Model - Amanda

Private Shoot - Nov. 2015